• Bezpieczne zakupy
 • Szybka wysyłka
 • 14 dni na zwrot towaru

Polityka prywatności

MOTO46 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

CO ?

zgodnie z RODO czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119), szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które – mamy nadzieję – wyjaśnią wszystkie te kwestie.

Aby móc zawrzeć z Tobą umowę, a następnie ją wykonać (a tym samym świadczyć Ci usługę) wymagamy podania przez Ciebie następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres dostawy
 • hasło – w przypadku zarejestrowanych użytkowników.

Ponadto jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędny do zawarcia lub zrealizowania umowy – ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie nam przez Ciebie danych osobowych, o których mowa wyżej, jest oczywiście dobrowolne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych osobowych, wówczas niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zrobić skutecznie zakupów w sklepie internetowym, funkcjonującym pod adresem www.carbonfoxgroup.com .

KTO ?

Jak już wiesz, Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie. Ich przekazanie nastąpiło podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie przez sklep internetowy carbonfoxgroup.com. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli tym, kto decyduje jak będą wykorzystywane, jest natomiast Moto46 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin.

Musisz wiedzieć, że Twoje dane osobowe udostępniamy też podmiotom, z którymi współpracujemy w świadczeniu przez nas usług drogą elektroniczną. Są to firmy kurierskie, pośrednicy płatniczy, banki, instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, informatycy, operator formularza kontaktowego i prawnicy. Gdyby wpłynęło do nas takie żądanie, Twoje dane osobowe możemy przekazać także tym organom państwowym zwalczającym oszustwa lub nadużycia.

Twoje dane osobowe przekażemy też poza Europejski Obszar Gospodarczy, do GOOGLE LLC z siedzibą w Mountain View, USA. Bez obaw ! Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obwarujemy klauzulami umownymi ochrony danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w częściowo w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Spokojnie, nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w inny, podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

DLACZEGO ?

Jak już pisaliśmy wyżej, Twojej dane osobowe przetwarzamy ponieważ jest to niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć i wykonać zawartą z Tobą umowę.

Teraz konkretniej.

Twoje dane osobowe potrzebne są nam do:

 • świadczenia dla Ciebie usługi drogą elektroniczną oraz umożliwienia Ci pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.carbonfoxgroup.com, w tym do dokonywania transakcji i płatności za zakupy,
 • założenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz do obsługi Twojego konta lub kont,
 • obsługi transakcji zawieranych za pośrednictwem Twojego konta,
 • rozwiązywania problemów technicznych związanych z kontem,
 • obsługi reklamacji składanej przez stronę internetową www.carbonfoxgroup.com lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, jeśli tylko taką reklamację złożysz,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz przez formularz kontaktowy,
 • kontaktowania się się z Tobą w celu związanym z realizacją naszej umowy,
 • dostawy Twoich zakupów, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim,
 • obsługi płatniczej Twojego zamówienia.

Wyżej wymienione cele przetwarzania Twoich danych osobowych mają swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych. W tym wypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wreszcie, Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • odpieranie roszczeń,
 • realizacja roszczeń,
 • zapewnienie obsługi płatności na naszą rzecz,
 • prowadzenie statystyk,
 • monitorowanie Twojej aktywności na stronie internetowej www.carbonfoxgroup.com i dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie treściami oraz dostosowanie ofert do przeglądanych przez Ciebie treści,
 • monitorowanie Twojej aktywności na stronie internetowej www.carbonfoxgroup.com i analiza funkcjonalności tej strony internetowej, poprawa działania usług, diagnoza potrzeb odwiedzających stronę internetową,
 • pozyskiwanie opinii,
 • realizacja celów archiwizacyjnych,
 • zapewnienie rozliczalności – wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dodatkowo w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www, w celu organizowania akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

JAK DŁUGO ?

Jeśli do przetwarzania danych osobowych potrzebna nam była Twoja zgoda, będziemy przetwarzać te dane tak długo, póki nie wycofasz zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przechowujemy podczas obowiązywania łączącej nas umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • obrony i dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego albo przedawnienia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez czas trwania obowiązków, określony odrębnymi (szczegółowymi) przepisami prawa,
 • statystycznych – przez okres 18 miesięcy od dnia przekazania nam danych osobowych,
 • archiwizacyjnych – przez okres 5 lat od dnia zrealizowania umowy (świadczenia usługi).

JA.

Jak pisaliśmy wcześniej, podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem koniecznym, abyśmy mogli współpracować. Dlatego też, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, o które Cię poprosimy, wówczas nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz żadnej usługi. Wiedz jednak, że Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w niezbędnym zakresie i nie będziemy ich przetwarzać, jeśli nie będzie takiej potrzeby.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, wówczas masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. Ponadto możesz także złożyć pozew do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania albo miejsca naszej siedziby.

Niezależnie od powyższego, w każdej sytuacji masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz wszystkich informacji dotyczących tego przetwarzania,
 • sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • żądania ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych – czyli otrzymania od nas dostarczonych danych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie i w związku z naszym uzasadnionym interesem.

COOKIES.

Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pomocą którego korzystasz z naszego sklepu internetowego.

Jako Administrator zamieszczamy na stronach sklepu internetowego carbonfoxgroup.com  Cookies, które umożliwiają nam świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (tzw. Cookies własne). Na stronach naszego sklepu internetowego Cookies zamieszczają także nasi partnerzy (tzw. Cookies zewnętrzne).

Stosowane przez nas Cookies są w pełni bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się poprzez Cookies do Twojego urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Cookies pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie i dostosować do niego nasz sklep internetowy.Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość ograniczenia lub nawet wyłączenia dostępu Cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą funkcji (opcji) swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu.

W przypadku wspomnianej wyżej zmiany ustawień Cookies w opcjach przeglądarki  skorzystanie z naszego sklepu internetowego w dalszym ciągu będzie możliwe, jednakże poza funkcjami, które – ze swej natury – wymagają Cookies.

COŚ WIĘCEJ.

Cookies własne wykorzystujemy do:

 1. Konfiguracji sklepu internetowego:
  1. rozpoznania Twojego urządzenia i odpowiedniego wyświetlania na nim stron  naszego sklepu internetowego;
  2. dostosowania zawartości stron www naszego sklepu internetowego do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z nich;
  3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w sklepie internetowym, w celu rekomendacji treści;
 2. Uwierzytelnienia Ciebie w naszym sklepie internetowym:
  1. utrzymania sesji przeglądania po zalogowaniu, dzięki czemu nie będzie potrzeby wpisywania hasła i loginu na każdej podstronie sklepu internetowego;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych przez nas usług;
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym w szczególności do weryfikacji źródeł ewentualnych przekierowań Klientów na strony internetowe naszego sklepu.
 4. Analizy i badania oraz autyku oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób Klienci korzystają z naszego sklepu internetowego, co umożliwia nam jego ulepszanie.
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sklepu internetowego.

Cookies zewnętrzne wykorzystujemy do:

 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych w celu analizy przeglądanych treści na stronach sklepu internetowego oraz dostosowywania reklam. W tym zakresie korzystamy z narzędzi: Google Tag Manager [administrator Cookies: Google LLC z siedzibą w Menlo Park, USA] oraz Facebook Pixel [administrator Cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia],
 2. Popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook [administrator Cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia],
 3. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego YouTube [administrator Cookies: Google LLC z siedzibą w Menlo Park, USA],
 4. Ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego czater.pl [administrator Cookies: The Point We Care About Your Customers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie].

Stan na luty 2021 r.

Współpraca

Partnerzy

This website uses cookies

This website uses cookies to support its functionality and to monitor how you use our website. To provide you with the best user experience, please enable certain cookies in your settings and click "Accept".

Necessary
Functional
Statistical
Marketing

Cookies are small text files stored on your computer by websites you browse. Websites use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Cookies that are necessary for the website to function properly do not require your consent. All other cookies require your consent before they are set in your browser. You can change your decision about the use of cookies at any time on our privacy policy page.